Martijn Albers

Plaats op de lijst: 34

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://zuidholland.vvd.nl

Ondernemend, open-minded en onafhankelijk. Dat is waar ik voor sta. En dat is ook de reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de Provinciale Staten Zuid-Holland. In een samenleving waarbij acceptatie en tolerantie onder druk staan, is duidelijkheid van groot belang op alle politieke niveaus. Als ondernemer en LHBTI’er zie ik politiek dan ook niet als een beroep, maar een roeping. Het zijn van volksvertegenwoordiger gaat om vertrouwen en opkomen voor kiezers. Want het laten horen van een stem moet niet gaan over woorden, maar om daden. Daar past geen hokjesdenken bij, maar open-minded in gesprek gaan. Daarom is het belangrijk onafhankelijk te kunnen denken met respect voor elkaar en oog voor elkander. De LHBTI-gemeenschap is van nature divers en kleurrijk, voor mij is het een inspiratiebron die laat zien dat opkomen voor diversiteit altijd belangrijk is. Dat je in onze provincie kunt zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Met ambitie en lef. Waarom zouden we niet de World- of EuroPride naar Rotterdam-Den Haag halen? Laat ik ook realistisch zijn: op plek 34 is een stem op mij vooral een signaal. Help mee dit krachtiger te maken met jouw stem!