Esther Groenewegen

Plaats op de lijst: 14

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/provinciale-staten-en-waterschapsverkiezingen-2019

Twitter: https://twitter.com/esthergr65

Ongeacht levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moet iedereen zich vrij en veilig kunnen voelen. Helaas neemt dat gevoel van vrijheid en veiligheid in onze huidige maatschappij af. En neemt discriminatie – ook de meer verborgen vormen van uitsluiting en bevoordeling – toe. Als geboren Rotterdamse heb ik het hart op mijn tong. Ik zal het dan ook altijd blijven benoemen als volwaardige participatie en gelijke behandeling van mensen in het gedrang komt.