Julie d’Hondt

Plaats op de lijst: 2

Bent u zelf LHBTI: nee

Twitter: @JuliePvdA

De provincie Utrecht is een prachtige provincie waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn, of je nu in de stad woont of in een dorp. De PvdA heeft het initiatief om van Utrecht een regenboogprovincie te maken dan ook van harte ondersteund. Maar de provincie kan meer doen dan alleen symboliek. Zo wilden onlangs enkele christelijke partijen extra subsidie toekennen aan het busvervoer naar een reformatorische school (buiten de provincie) die dreigde te worden opgeheven. Een school waar weer een generatie kinderen opgroeit met het idee dat homoseksualiteit een zonde is en waar homo’s geen les mogen geven. De vrijheid van onderwijs mag dan een gegeven zijn, als provincie hoeven wij het vervoer naar dit soort ‘identiteitsonderwijs’ wat mij betreft niet te financieren.