Wybren Bakker

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: wybrenbakker.nl

Twitter: @WybrenBakker

Ik zet me in voor een inclusieve samenleving. Al bijna 40 jaar ben ik uit de kast en spreek ik me open uit voor wie ik ben. Door mijn publieke rol draag ik bij aan die inclusieve samenleving door me uit te spreken. En natuurlijk blijf ik me inzetten voor de uitvoering van het aangenomen LHBTi beleid van provincie Overijssel. Ik was daar initiatiefnemer van en volg het nauwlettend. De uitdaging blijft om in alle gemeenten en op alle scholen bij o.a. zorginstellingen en sportorganisaties minstens eenmaal per jaar de regenboogvlag te laten wapperen. Dat zorgt voor gesprek, zo mogelijk aanvullende actie en helpt iedereen om zich veilig te weten in de publieke ruimte.