Sabine Koopman-Lyon

Plaats op de lijst: 7

Bent u zelf LHBTI: nee

Website: www.vvdlimburg.nl/

Twitter: https://twitter.com/SabineKoopmanL

Facebook: www.facebook.com/SabineKoopman

In 2018 heb ik als gemeenteraadslid het diversiteitspact namens VVD Roermond mogen ondertekenen. Dit diversiteitspact is een mooi initiatief, maar het is nog belangrijker wat je daarna doet. Wat mij betreft is het geen symboolpolitiek. Het blijkt namelijk keer op keer, dat LHBTIQ+-personen nog steeds gediscrimineerd worden.

Een van mijn kernwaarden als liberaal is gelijkwaardigheid. Disciriminatie is uit den boze! Ik sta voor een inclusieve samenleving. Onlangs was er weer zo’n “voorbeeld”; de ondertekening van de Nashville-verklaring.

In Roermond zit een voorganger van een kerkgemeenschap, die deze verklaring ondertekend heeft. Wat ik dan in zo’n geval doe? Ik ga persoonlijk langs om een gesprek aan te knopen en schrijf er bijvoorbeeld over op social media. Ik ben dus iemand die actie en inhoud combineert en niet van de loze woorden. Ik sta er open voor als er wat jou betreft punten zijn die beter kunnen of als er problemen (dreigen te) zijn; laat het mij weten!

Naast het luisterend oor, wil ik jouw ingang naar de Provinciale politiek zijn.

Limburg is de vijfde Regenboogprovincie van Nederland; een provincie waar iedereen ertoe doet en iedereen zich veilig, gesteund en weerbaar zou moeten kunnen voelen. Ik help daar graag aan mee!