Ger Koopmans

Plaats op de lijst: Lijsttrekker

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: www.cdalimburg.nl

Twitter: https://twitter.com/gerkoopmans

Het CDA Limburg was mede-indiener van de motie Regenboogprovincie die op 3 november 2017 is aangenomen. Hierdoor behoort Limburg tot de Regenboogprovincies. We stimuleren ook Limburgse gemeenten om tot de Regenboogsteden te behoren.

Samen met maatschappelijke organisaties werken we aan een aantal concrete projecten die voor de LHBTI van belang zijn. Zo ondersteunen we het actieplan ‘Diversiteitsmakkers’ van COC Limburg om te komen tot één Limburgs aanbod van seksuele en relationele vorming voor jongeren, ontwikkeld vanuit verschillende disciplines en expertises.

Samen met de Maastricht University zetten we in op HIV-preventie. Seks stopt niet aan de landsgrenzen. Daarom willen we betere samenwerking met Belgische en Duitse maatschappelijke organisaties en gezondheidsinstelling om HIV te voorkomen.

Ook in 2019-2023 blijft het CDA Limburg zich inzetten voor LHBTI. Uitgangspunt in ons-verkiezingsprogramma is namelijk: “Iedereen in Limburg heeft het recht om te zijn wie hij of zij is.(…) Het is van groot belang dat publieke organisaties werken aan een open cultuur met ruimte voor diversiteit.”