Nienke Homan

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: NEE

Twitter: @nienkehoman

Ik wil me de komende jaren inzetten voor het verspreiden van informatie over lhbti aan alle medewerkers zodat acceptatie wordt bevorderd. Het opzetten van een medewerkersnetwerk met lhbti-werknemers moet ook bijdragen aan de acceptatie. Rolmodellen moeten gepromoot worden. Groningen is een Regenboogprovincie geworden en natuurlijk hijsen wij weer de regenboogvlag op belangrijke momenten. Er moet ruim aandacht zijn voor lhbti in regelingen en trainingen voor inclusiviteit komen. We zijn er nog lang niet, dus moeten we flink aan de slag. Daar ga ik de komende jaren hard voor maken.