Melissa van Hoorn

Plaats op de lijst:

Bent u zelf LHBTI: NEE

Twitter:MelissavanHoorn1

Voor mij is LHBTI een vanzelfsprekendheid. Ik ben er mee opgegroeid. Gedurende de tweede helft van mijn jeugd woonde ik in een dorp. Daar was ‘homo’ of ‘pot’ een scheldwoord. Iets waardoor ik zelf begon na te denken over waarom dat een scheldwoord is. Onze lesbische buurvrouw die bij ons op het terrein in een woonwagen woonde kende ik al langer toen ik me realiseerde dat het woord ‘pot’ aan haar refereerde. Met haar sprak ik over de liefde. Ze stuurde mij eens een onvergetelijk kaartje voor mijn verjaardag met een ‘vrijbewijs’ voor later. In diezelfde periode werd ook ik gediscrimineerd in dat dorp, vanwege mijn huidskleur. Ik heb daardoor altijd een sterke band gevoeld met mijn vrienden die een andere seksuele geaardheid hebben dan die van hetero’s. Voor mij is ieder mens er gewoon, zoals die persoon zich voelt en uit! In de samenstelling van de politieke besturen wil ik een representatieve en vrije afspiegeling zien van de maatschappij. Waarbij het gewoon over de inhoud blijft gaan, met respect voor de personen die zich daarvoor inzetten. Als dat niet het geval is dan zal ik mensen actief benaderen met hulp van mijn vrienden waar ik het hierboven over heb.