Geerte de Jong

Plaats op de lijst: 10

Bent u zelf LHBTI: NEE

Twitter: twitter.com/geerte_de_jong

Als Statenlid voor GroenLinks in Groningen wil ik me inzetten voor een provincie waar iedereen prettig kan wonen. Een duurzame en groene provincie met gelijke rechten en kansen voor iedereen. Belangrijk daarbij is acceptatie van LHBTI’s door iedereen. Dat kan bijvoorbeeld door op scholen bewust voorlichting te geven over diversiteit en seksualiteit. Of door de campagne Vier de Liefde die in de stad Groningen te zien is, waar verschillende stellen gefotografeerd zijn. Dit zou in de hele provincie ingezet kunnen worden. Tenslotte is voldoende fysieke en mentale gezondheidszorg belangrijk, zorg die bereikbaar is voor iedereen en ook met voldoende specialistische kennis voor bijvoorbeeld transpersonen.