Fredric Geijtenbeek

Plaats op de lijst: onbekend

Bent u zelf LHBTI: JA/NEE

Website: waardevolgroningen.nl

Een regenboog in de lucht herinnert mij er altijd aan dat ieder mens waardevol en geliefd is. Het maakt daarvoor niet uit hoe oud je bent, wat je geslacht of seksuele voorkeur is en wat je overtuigingen zijn. In de provincie Groningen hijsen we de regenboogvlag om te benadrukken dat we in alle verscheidenheid samen Groningers zijn.

De provincie moet rekening houden met die verscheidenheid bij het opstellen en uitvoeren van provinciaal beleid. Het is daarvoor nodig om te accepteren dat iedereen uniek is en de sociale acceptatie van inwoners die een andere seksuele voorkeur of overtuiging hebben te bevorderen. Concreet kan de provincie dat doen door in de eigen organisatie te streven naar diversiteit.

De ChristenUnie waardeert het unieke karakter van ieder mens. Elke Groninger verdient de ruimte om zichzelf te kunnen zijn.