Peter Drenth

Plaats op de lijst: 3

Bent u zelf LHBTI: JA

Twitter: peterdrenth68

Het belangrijkste wat ik kan betekenen voor de LHBTI gemeenschap is het doen wat ik doe. Een andere geaardheid is binnen het CDA geen belemmering om actief deel te nemen aan de politiek en het kan een voorbeeld voor anderen zijn zich daar dus ook niet door te laten weerhouden.

Doordat ik zelf tot de LHBTI gemeenschap behoor is het voor sommige inwoners van onze provincie makkelijk om mij aan te spreken op zaken die spelen. Ik vind het van belang dat ook iemand uit onze gemeenschap deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van onze provincie.

Het LHBTI beleid is ruim en volledig dus daar is geen aanscherping op nodig, bewaken dat dit blijft en uitgevoerd wordt is wel een uitdrukkelijk aandachtspunt voor mij.