Danny van der Weijde-Hoogstad

Plaats op de lijst: 5

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://friesland.d66.nl/mensen/danny-van-der-weijde-hoogstad/

Twitter: @DannyvdWeijde

Fryslân is nog steeds geen Regenboog provincie en heeft subsidies aan belangrijke maatschappelijke organisaties (zoals COC en Tûmba) stopgezet afgelopen periode. Dat was onverstandig en moet komende periode teruggedraaid worden. Met het COC en Tûmba moet er meer geïnvesteerd worden in voorlichting op scholen. Bij voorkeur moeten de huidige projecten een meer structurele aard krijgen op scholen.

Verder moeten festivals en feesten zoveel mogelijk ondersteund worden om doorgang te laten vinden. Dit kan door een kennisloket op provinciaal niveau te realiseren, waar organisatoren terecht kunnen voor informatie over vergunning of hulp kunnen krijgen bij het plannen van financiering. Ook feesten en festivals die zicht richten op de LHBTI- gemeenschap kunnen hier gebruik van maken.

Eenzaamheid onder LHBTI- ouderen is ook een belangrijk onderwerp komende jaren. Er komen steeds meer LHBTI- stellen in een oudere leeftijdscategorie bij. Zij zijn extra kwetsbaar omdat niet elke dorpsgemeenschap de ondersteuning biedt die zij nodig hebben. Veel voorzieningen/activiteiten richten zich op ouderwetse man-vrouw verdeling. Het risico op een sociaal isolement onder deze doelgroep is groot wanneer een van beide partners komt te overlijden.