Tom Veldhuis

Voornaam: Tom
Plaats op de lijst: 14
Bent u zelf LHBTI: NEE
Website: https://flevoland.vvd.nl/mensen/8426/tom-veldhuis
Twitter: @tomtweett

Alle mensen zijn gelijk en dat moet voldoende zijn. Helaas is dat nog niet altijd het geval. Mijn uitgangspunt is de grondwet. Ik ben tegen discriminatie. Iedereen heeft recht op een eigen levensovertuiging en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Flevoland is en blijft een regenboogprovincie. Provinciale Staten en de Gedeputeerden spannen zich in voor LHBTI acceptatie. De provincie stimuleert actief dat alle gemeenten een actief LHBTI-beleid voeren en zorgt ervoor dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken.