Jan de Haan

Plaats op de lijst: 7

Bent u zelf LHBTI: NEE

Ook vanuit mijn woonplaats Lelystad ben ik al kort betrokken geweest bij het thema.

Daarbij heb ik ook vanuit mij privé situatie veel betrokkenheid bij LHBTI. Mijn dochter is zelf lesbisch en zij betrekt mij ook bij haar actieve betrokkenheid.

Vanuit mijn liberale visie ben ik een zeer betrokken voorvechter van gelijkheid en vrijheid ongeacht gender etc.