Maike Muller

Plaats op de lijst: 2

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://flevoland.sp.nl

Een groot deel van mijn werkzame leven lag in het onderwijs. Het verbaast mij dat er nog steeds weinig acceptatie van LHTBI-ers is en zelfs is afgenomen. Dat baart mij zorgen, niet alleen als tante van een geweldige neef of als oud-juf van heel geweldige mensen, maar ook als politicus.
We moeten er constant op toe zien dat LHBTI+ geaccepteerd is en wordt. Dat discriminatie wordt voorkomen, bijvoorbeeld door voorlichting en in overleg met politie en justitie. Ook dient geweld tegen LHBTI+ vanuit discriminatie serieus behandeld te worden. Vooropstaat dat wij allemaal mensen zijn.