Ayla Schneiders

Mijn naam is Ayla Schneiders, geboren in een ‘roze’ gezin. Een voorrecht op alle fronten! Het enige nadeel is, dat ik jaren later moest constateren dat mijn tolerante wereldbeeld niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Ik ben van jongs af aan gericht op de maatschappij, met al zijn wonderlijk verschillende mensen met ongelooflijk veel overeenkomsten. Vrijheid in verbondenheid is iets dat mij aanspreekt. In mij én in D66 zit een motivatie om iedereen zo veel mogelijk zichzelf te laten zijn. Thuis aan de keukentafel, in de klas, op je werk, onderweg van A naar B. Zonder enige uitzondering. Iedereen is een uitzondering op de regel en de regel is dat ieder individu zo veel mogelijk zichzelf moet kunnen zijn.

25 jaar nadat ik geboren werd bij twee vaders en een draagmoeder en twaalf jaar nadat mijn vaders zich in het echt hebben kunnen verbinden is het Roze Stembusakkoord aangenomen. Opnieuw een stap in een goede richting. Zo lang ik politiek actief ben zal ik mij inzetten voor gelijkwaardigheid van ieder mens en me verzetten tegen discriminatie en ongelijke behandeling. Want als het om mensen gaat hou ik niet zo van de regels. Wel van de uitzonderingen.