John Hoeks

Ik ben kandidaat Statenlid van de Partij voor de Dieren in Groningen. De PvdD maakt deel uit van een wereldwijde sociale beweging die opkomt voor de vrijheid van alle levende wezens, met speciale aandacht voor dieren. De vier principes van Mededogen, Duurzaamheid, Persoonlijke vrijheid en Verantwoordelijkheid bepalen ons beleid.

Wij zien het als taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie, gelijkberechtiging en gevoel van veiligheid en acceptatie voor lesbiennes, homo’s, bisexuelen en transgenders. De overheid – zeker ook de provinciale overheid – moet investeren in een krachtig beleid voor LHBT-emancipatie, met name in multiculturele en religieuze kringen. LHBT-rechten moeten meegewogen worden in onze omgang met (organisaties uit) landen die het niet zo nauw nemen met LHBT- en andere mensenrechten.