Ines Kostic

Ik ben kandidaat Statenlid van de Partij voor de Dieren. De PvdD komt op voor mens, dier, natuur en milieu en heeft extra aandacht voor de minderheden in onze samenleving. Mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de vier beginselen op basis waarvan de partij zich inzet, zowel landelijk als op provinciaal niveau.

We kunnen nog veel van het dierenrijk leren, wat betreft acceptatie van non-heteronormatief gedrag. Want terwijl homoseksualiteit doodnormaal is onder de dieren, is de Nederlandse samenleving nog steeds heteronormatief. Dit maakt dat representatie van LHBT’s en een sterk LHBT-geluid in de politiek ontzettend belangrijk is. De overheid moet investeren in een krachtig LHBT-beleid, gelijkberechtiging, gevoel van veiligheid en acceptatie en LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. Op Provinciaal niveau zal ik mij daarvoor met passie inzetten, bijvoorbeeld via cultuureducatie en het personeelsbeleid van de Provincie. Door regelmatig in gesprek te gaan met het LHBT gemeenschap in de provincie, zorgen we samen voor verfrissend beleid en een nog mooier Nederland voor iedereen.