Evelien Bernabela

Ik ben voor gelijke kansen voor iedereen solidariteit en vind het belangrijk om op te komen voor mens en dier. Uitsluiting om geloof,ras, geslacht of geaardheid vind ik niet kunnen. Als kandidaat Statenlid van de Partij voor de Dieren zet ik me hier graag voor in. Voor de PvdD gaat politiek over waarden. De samenleving moet je zó kunnen inrichten dat mensen en dieren er in harmonie kunnen samenleven, met respect voor de natuur en elkaar. De PvdD komt vanuit haar beginselen op voor de belangen van LHBT; persoonlijke vrijheid en mededogen en persoonlijke verantwoordelijkheid.