Roze Raadsdebat in Westland

18 februari 2018

Donderdag 22 februari organiseren COC Haaglanden en DWH een Roze Raadsdebat in Westland. Lokale politici gaan met elkaar in debat over onbekommerd jezelf kunnen zijn – in de openbare ruimte, in je eigen straat, op school en op het sportveld. Dat is wat LHBTI’s willen, maar hoe kan de gemeente Westland daar de voorwaarden voor scheppen?

Wat vinden de Westlandse kandidaat-gemeenteraadsleden dat er moet gebeuren om het leefklimaat in de gemeente Westland voor LHBTI’s te verbeteren? Voorlichting op scholen via gastlessen door COC-voorlichters? Roze Lopers in verzorgings- en verpleeghuizen? Een boottocht tijdens de Canal Parade?

Het debat zal onder meer gaan over de thema’s onderwijs, veiligheid, ouderen en sport. Natuurlijk wordt er gekeken naar de LHBTI-punten in de Westlandse verkiezingsprogramma’s of het ontbreken daarvan.

ROZE RAADSDEBAT in WESTLAND

Datum: donderdag 22 februari 2018 – aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Locatie: WPC Nederland 3 – Lange Spruit 84 te Wateringen

Deelnemers:

  • Maxim van Ooijen (D66)
  • Dennis Chafiâ (CDA)
  • Peter Duijsens (WV)
  • Nico de Gier (PvdA)
  • Remmert Keizer (GBW)
  • Lianda Heijl (VVD)
  • Ilona Rozenboom (GroenLinks)

Zo’n 10 procent van de bevolking is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI). In Westland gaat dat om bijna 10.000 mensen. Hun positie is in Nederland wettelijk beschermd. Dit betekent echter niet dat de maatschappelijke aanvaarding van seksuele en genderdiversiteit gelijke tred houdt met deze juridische verankering.

De Roze Raadsdebatten worden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd door COC Haaglanden en DWH Delft in de gemeenten Delft (3 maart), Den Haag (15 maart) , Leidschendam-Voorburg (26 februari), Midden-Delfland (6 maart), Pijnacker-Nootdorp (7 maart), Rijswijk (12 maart), Wassenaar (11 maart), Westland (22 februari) en Zoetermeer (13 maart). Voor meer informatie – zie Facebookevent.

Zie HIER voor een overzicht van alle regenboogdebatten die er georganiseerd worden.

[Bron/Illustraties: COC Haaglanden/DWH]