Regenboogdebat in Enschede

5 maart 2018

Woensdag 14 maart organiseert COC Twente-Achterhoek in de Bibliotheek Enschede een Regenboogdebat. Net als bij elke gemeenteraadsverkiezingen, wordt ook nu naar de ambities van de politieke partijen gevraagd: hoe willen zij de komende periode de positie van LHBTI’s verbeteren?

Thema’s die aan de orde komen zijn veiligheid, onderwijs, en acceptatie binnen religieuze en/of niet-Westerse groepen. Het COC doet concrete voorstellen voor maatregelen op deze thema’s en verkent de mogelijkheden om tot een Regenboogakkoord te komen: concrete beloftes van partijen om na de verkiezingen in praktijk te brengen.

Deelnemers en programma

Kandidaten van Burgerbelangen Enschede, CDA, ChristenUnie, Democratisch Platform Enschede, D66, Enschede Anders, GroenLinks, Liberaal 053, PvdA, SP en VVD gaan met elkaar in debat onder leiding van John Overmeer. De thema’s worden ingeleid met persoonlijke verhalen. Vervolgens gaan de deelnemers aan de hand van stellingen in debat. Daarnaast verzorgt Nicolas Mansfield een column.

Regenboog Stembusakkoord

De stellingen bevatten voorstellen voor concrete maatregelen die de positie van LHBTI’s in Enschede moet verbeteren. De beoogde uitkomst van het debat is een Regenboog Stembusakkoord, waarin partijen zich voor de verkiezingen vastleggen op een aantal concrete maatregelen die ze na de verkiezingen beloven te realiseren.

Vergelijkbare akkoorden zijn onder andere in Den Haag en Eindhoven gesloten. Ook bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen is een dergelijk akkoord getekend. Het debat is onder andere bedoeld om de mogelijkheden voor zo’n akkoord te verkennen.

LHBTI-acceptatie = vrijwilligerswerk?

De afgelopen raadsperiode is het des te meer duidelijk geworden dat gemeente en maatschappelijke organisaties sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers om de LHBTI-acceptatie te verbeteren. Daarom wordt in het debat ook aandacht besteed aan de gevolgen hiervan: hoe zorg je voor een stabiele basis die dit werk kan nu en in de toekomst kan doen? Vraagt de gemeente niet teveel van organisaties als het COC, Stonewall en jongerenvereniging Exaltio? Wat kan de gemeente doen om deze organisaties te steunen?

REGENBOOGDEBAT in ENSCHEDE

  • Datum: woensdag 14 maart 2018
    • aanvang debat: 19.30 uur
    • inloop vanaf: 19.15 uur
  • Locatie: Centrale Bibliotheek (BieLab, eerste verdieping) – Pijpenstraat 15 te Enschede

Zie HIER voor een overzicht van alle regenboogdebatten die er georganiseerd worden.

[Bron: COC Twente/Achterhoek-Centrale Bibliotheek Enschede]