Regenboog Stembusakkoord in Dordrecht

8 maart 2018

In Dordrecht is op woensdag 7 maart het Regenboog Stembusakkoord ondertekend door alle Dordtse politieke partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP. Dat gebeurde na afloop van het eerste regenboog verkiezingsdebat in de stad, georganiseerd door Dordrecht Pride.

In het Regenboog Stembusakkoord beloven de partijen zich┬áde komende raadsperiode in te zullen zetten voor LHBTI-emancipatiebeleid. Het gaat dan om zaken, zoals meer aandacht voor LHBTI’s bij sportclubs, voorlichting over seksuele en genderdiversiteit in het onderwijs, bestrijding van LHBTI-discriminatie op de werkvloer, bevorderen van de veiligheid en aandacht voor roze ouderen in woonzorgcomplexen.

ChristenUnie-SGP nam wel deel aan het Regenboogdebat, maar zette als enige partij niet haar handtekening onder het Regenboog Stembusakkoord. Gewoon Dordt deed dat wel, maar wel met de kanttekening dat het voor hen om een intentieverklaring en niet om een politiek akkoord gaat.

Het is voor de eerste keer dat er voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht een Regenboog Stembusakkoord wordt getekend. Dordrecht Pride noemt de ondertekening door bijna alle politieke partijen daarom ‘een mijlpaal’.

[Bron: COC NL – Foto: Dordrecht Pride]