COC positief over uitvoering Regenboogakkoord door nieuw kabinet

15 december 2021

Het nieuwe kabinet gaat COC’s Regenboog Stembusakkoord uitvoeren. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december presenteerden. Het coalitieakkoord bevat ook andere maatregelen tegen discriminatie en racisme.  ‘Dit is goed nieuws voor de Regenbooggemeenschap,’ reageert een trotse COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Onze maandenlange inzet is niet voor niets gebleken. We zijn er nog niet, we gaan de uitvoering de komende tijd kritisch volgen, maar dit is zeer hoopgevend.’ In het Regenboogakkoord, dat het COC op 13 maart sloot met tien lijsttrekkers, beloven partijen maatregelen tegen geweld, (intersectionele) discriminatie en voor acceptatie op school. Ook belooft het Regenboogakkoord een meerouderschapswet, de mogelijkheid van een ‘X’ in plaats van M of V in het paspoort, transitieverlof voor trans personen en een verbod op niet-noodzakelijke operaties op intersekse personen zonder hun toestemming. Dat zijn zaken waar het COC onder meer samen met TNN en NNID voor pleit. Geweld aanpakken Om geweld tegen LHBTI personen aan te pakken, worden volgens het regeerakkoord onder meer de LHBTI-politieteams van Roze in Blauw versterkt. Om discriminatie in het algemeen aan te pakken beloven VVD, D66, CDA en CU bijvoorbeeld gespecialiseerde non-discriminatierechercheurs en aanpak van online bedreiging. Dat zijn maatregelen waar antidiscriminatieorganisaties op initiatief van het COC al lang voor pleiten. Het coalitieakkoord belooft verder een meerjarig plan tegen discriminatie en racisme. Acceptatie op school Met de uitvoering van het Regenboogakkoord beloven de vier coalitiepartijen dat scholen meer werk gaan maken van acceptatie en dat er een einde komt aan afwijzing door scholen. De Onderwijsinspectie gaat extra inzetten op de sociale veiligheid van LHBTI- en andere leerlingen. Ook komt er een verbod op lesmiddelen die anti-democratische waarden zoals discriminatie aanleren. X in paspoort In het Regenboogakkoord dat VVD, D66, CDA en CU beloven uit te voeren, staat verder dat er een verbod komt op zogenaamde ‘LHBTI-genezingstherapieën’ en verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Voor non-binaire personen en anderen die geen ‘M’ of ‘V’ willen in hun paspoort of andere officiële documenten, komt er de mogelijkheid van een X.  Voor trans personen komt er transitieverlof en er komt een verbod op niet-noodzakelijke operaties op intersekse personen zonder hun toestemming. Ook belooft het Regenboogakkoord een meerouderschapswet, waar het COC samen met Meer dan Gewenst voor pleit. In het Regenboogakkoord is verder afgesproken dat er extra inzet komt om de lange wachtlijsten voor transgenderzorg te bekorten. Ook moet er een einde komen aan het afwijzen van LHBTI-asielzoekers op basis van ondeugdelijke stereotypen. Het regeerakkoord belooft verder dat er bij de IND meer expertise komt voor de beoordeling van onder meer LHBTI personen. Internationale strijd Om de internationale strijd voor LHBTI-mensenrechten te steunen, bepaalt het regeerakkoord dat de regering zich gaat inzetten tegen LHBTI-mensenrechtenschendingen en dat het er meer geld gaat naar het mensenrechtenfonds. Ook blijven LHBTI mensenrechten een belangrijk onderwerp in het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Bron: COC Nederland – Beeld: Op 13 maart tekenden lijsttrekkers COC’s Regenboogakkoord – Foto: Geert van Tol