Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Uiterst zorgelijke verkiezingsuitslag voor regenbooggemeenschap en andere minderheidsgroepen

donderdag, november 23rd, 2023

COC Nederland is geschokt door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De winst van PVV is volgens de belangenorganisatie uiterst zorgelijk voor de regenbooggemeenschap en andere minderheidsgroepen in Nederland.

COC roept alle andere politieke partijen op om hun rug recht te houden en geen millimeter toe te geven op de mensenrechten van lhbti+personen en andere minderheden.

Volgens het COC is er de afgelopen tijd een gure wind opgestoken richting de lhbti+gemeenschap. Deze verkiezingsuitslag wakkert die wind alleen maar verder aan.

‘Bij veel mensen in onze gemeenschap leidt dat tot angst en onzekerheid, en al helemaal bij lhbti+moslims en asielzoekers’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Maar onze gemeenschap is strijdbaar, we vinden steun bij elkaar en we staan samen sterk. Tegenstand maakt ons alleen maar strijdbaarder, we laten ons nóóit meer terug de kast in duwen.’

De belangenorganisatie wijst er op dat De PVV de afgelopen tijd stemde tégen maatregelen om geweld tegen de regenbooggemeenschap aan te pakken, tegen maatregelen om pesten op school tegen te gaan en tégen verankering van onze mensenrechten in de Grondwet.

De partij maakt transgender personen belachelijk en doet hatelijke uitspraken over Moslims, Marokkaanse Nederlanders en andere minderheden.

De partijen die op 18 november COC’s Regenboog Stembusakkoord tekenden, hebben volgens de huidige verkiezingsuitslag net geen meerderheid. Het COC verwacht ook partijen als NSC en BBB te kunnen overtuigen van het belang van maatregelen tegen geweld, pesten op school en voor mensenrechten van lhbti+ personen en andere minderheden.

Geen M of V maar een X: politiek is aan zet.

dinsdag, oktober 24th, 2023

‘Het is tijd voor een X.’ Met die heldere boodschap dient Tijn de Jong op dinsdag 24 oktober, de dag voor Coming Outdag, diens petitie in bij de Tweede Kamer. Tijn en de meer dan tienduizend ondertekenaars van de petitie roepen de politiek op om ook voor non-binaire personen erkenning van hun geslacht te regelen. Transgender Netwerk en COC Nederland steunen de oproep.

“Door de X op officiële documenten toegankelijk te maken, laat de overheid zien: ‘er is meer dan alleen m/v.’ Daarmee zeggen ze: jullie zijn ook een deel van onze maatschappij en wij zien jullie’. Een broodnodige erkenning, waar het de hoogste tijd voor is.”
Tijn de Jong, initiatiefnemer ‘Het is tijd voor een X’

Transgender mannen en vrouwen kunnen momenteel met een deskundigenverklaring hun geslachtsvermelding al bij de burgerlijke stand wijzigen van M naar V of van V naar M. Sinds 2022 behandelt de Tweede Kamer een wet die de deskundigenverklaring vervangt voor een eigen verklaring. Maar voor non-binaire mensen is er nog niets geregeld. Hierdoor krijgen ze met willekeur, onbegrip en vijandigheid te maken, terwijl ze simpelweg om een menswaardige bejegening vragen.

2% Nederlanders is non-binair 
Transgender Netwerk steunt de petitie en is daarom dinsdag 24 oktober ook bij de overhandiging in de Tweede Kamer. Al ruim tien jaar pleiten Transgender Netwerk, COC Nederland en de organisatie voor seksediversiteit NNID voor een mogelijkheid om de geslachtsregistratie door te halen met een X voor iedereen die dat wenst. Dit jaar werd ook voor het eerst duidelijk voor hoeveel mensen een X een uitkomst gaat bieden. In opdracht van minister Weerwind deed kennisinstituut Rutgers onderzoek hiernaar. Bijna 2% van de bevolking is non-binair en een nog grotere groep wenst een X als geslachtsregistratie.

“Het wordt tijd dat non-binaire mensen volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Wettelijke erkenning is nu nodig. De groeiende zichtbaarheid van non-binaire mensen en de petitie van Tijn de Jong laten dat zien. Het belang van de X voor deze doelgroep mag niet onderschat worden, zij stuiten op onbegrip en discriminatie net als andere trans personen.” Aafke Uilhoorn, bestuurslid Transgender Netwerk. COC Nederland sluit zich daarbij aan.

Enkele tientallen mensen hebben de afgelopen drie jaar via een geitenpaadje bij de rechtbank al een X weten te verkrijgen. Meerdere rechters hebben gezegd dat de wetgever een wettelijke regeling moet treffen om non-binaire mensen gelijk te behandelen. Net als trans vrouwen en trans mannen moeten zij toegang krijgen tot het wijzigen van hun geslachtsregistratie.

Het begrip voor non-binaire personen ligt in Nederland nu nog rond de veertig tot vijftig procent, zo bleek uit internationaal onderzoek van Motivaction (2022). En 74% van de non-binaire personen is wel eens gepest, gediscrimineerd of verbaal mishandeld. Doordat het een norm stelt kan erkenning door de overheid juist bijdragen aan de emancipatie en veiligheid van deze groep.

Decennium wachten 
Al in 2014 kwam het WODC-rapport ‘M/V en verder’ uit, een verkenning naar het concept geslachtsregistratie en de opties om daarin buiten de standaard man-vrouwregistratie te treden. De behoeften van non-binaire personen worden sindsdien steeds meer onderkend, onnodige sekseregistratie is teruggedrongen en de regering kondigde aan om de geslachtsaanduiding van de ID-kaart te halen vanaf 2027.

Leonne Zeegers zette in 2018, met haar rechtszaak voor een X op het paspoort, de noodzaak voor wetgeving weer op de agenda.  Meerdere non-binaire mensen traden in Zeegers’ voetsporen. Waarna in juli 2021 Tijn de Jong en diens medestanders de petitie lanceerden. In de zomer van 2022 kondigde Lisa van Ginneken (D66) aan met een initiatiefwet te komen die de wettelijke erkenning dan eindelijk moet gaan regelen.

Tijn, de petitie-ondertekenaars, Transgender Netwerk en COC Nederland kijken met smart uit naar de initiatiefwet van Lisa van Ginneken en hopen op een voorspoedige behandeling door de Tweede Kamer. Nederland kan in Europa dan het vierde land worden met wettelijke erkenning voor non-binaire mensen, na Denemarken, IJsland en Malta.

COC blij met indiening wetsvoorstel om ‘lhbti+conversie’ te verbieden

woensdag, oktober 11th, 2023

COC Nederland is blij dat D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren op Coming Out Dag een wetsvoorstel indienen om pogingen tot ‘lhbti+conversie’ te verbieden. COC pleit, samen met activisten en religieuze lhbti+ organisaties als LKP en Maruf, al ruim tien jaar voor zo’n verbod.

De regering kwam, ondanks herhaalde verzoeken van de Kamer, de afgelopen jaren niet met een verbod. Politieke partijen beloofden in COC’s Regenboogakkoord 2021 dit alsnog te regelen.

“Jezelf zijn is geen ziekte, laat niemand je ooit wijsmaken dat je daarvan moet ‘genezen’,” reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “’Lhbti+genezing’ is een fabeltje, mensen gaan eraan kapot. Je bent goed zoals je bent.’

De COC-voorzitter is blij dat de zes partijen nu een eigen wetsvoorstel indienen. “Een belangrijke boodschap op deze Coming Out Dag 2023: iedereen mag zichzelf zijn,” aldus Oosenbrug.

Het wetsvoorstel maakt het aanbieden en uitvoeren van handelingen gericht op het veranderen van iemands seksuele gerichtheid en genderidentiteit strafbaar. Door de wet kan het uitvoeren van ‘conversietherapie’ worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal een jaar of geldboete tot € 22.500.

In Nederland vinden ‘conversiehandelingen’ nog altijd plaats; uit onderzoek van de regering blijkt dat er zeker 15 aanbieders zijn. Slachtoffers ondergaan bijvoorbeeld herhaaldelijke gebedssessies of moeten deelnemen aan speciale kampen om te ‘genezen’ van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De behandelingen leiden niet tot verandering van de seksuele- of genderidentiteit maar vaak wel tot ernstige psychische schade, variërend van depressies tot suïcidale gedachten.

Volgens buitenlands onderzoek krijgt 3 tot 5 procent van de lhbti+gemeenschap te maken met ‘conversiehandelingen’. Daar moet een einde aan komen, vinden Nederlandse politieke partijen van links tot rechts.

D66-Tweede Kamerlid Jeanet van der Laan: ‘In Nederland moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Dit soort therapieën horen niet thuis in ons vrije land. De gevolgen van dit soort praktijken voor slachtoffers zijn groot. Mensen lopen hun leven lang rond met een trauma. Daarom ben ik blij dat we dit met zoveel partijen gaan verbieden. Ik zie uit naar het debat in de Tweede Kamer!’

Ook VVD-Tweede Kamerlid Hatte van der Woude benadrukt dat jonge mensen beschadigd raken door zogenaamde conversiepraktijken. ‘Het is bizar dat dit in 2023 nog gebeurt. Daarom hebben wij deze wet geschreven, want van liefde hoef je nooit genezen te worden!’

Een petitie voor een verbod werd de afgelopen tijd door meer dan 6 duizend mensen getekend. Hij werd gestart door Jacques Zonne en gesteund door het COC. Zonne was zelf slachtoffer van een lhbti+conversiepoging. Als jongeman werd hij 2 jaar lang opgesloten om van zijn homoseksualiteit te ‘genezen’.

Volgens de lhbti+mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties kunnen conversiehandelingen worden beschouwd als marteling en moeten ze worden verboden. Landen als Duitsland, Malta, Oostenrijk, Frankrijk, Canada en delen van de VS en Australië hebben al een wettelijk verbod op conversiehandelingen. Andere landen werken eraan.

Het wetsvoorstel kan nu worden besproken in de Tweede Kamer. Als een meerderheid het voorstel steunt, gaat de wet naar de Eerste Kamer.