VVD – Europa

VVD – Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

  • In de afgelopen periode heeft de VVD zich, zowel nationaal als in Europees verband, ingezet om de veiligheid van LHBTI’s te versterken. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen.
  • De VVD treedt op tegen landen die mensenrechten van LHBTI’s schenden. Regionale, culturele en religieuze waardensystemen mogen nooit als excuus gebruikt worden voor discriminatie, geweld, foltering en/of detentie van mensen op grond van hun seksualiteit of genderidentiteit.
  • In het nationale regeerakkoord heeft de VVD opgenomen dat Nederland zich via actief buitenlandsbeleid zich inzet voor universele mensenrechten, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals christenen en LHBTI’s.
  • De VVD heeft de initiatieven gesteund die de Europese Commissie opriepen om in werkprogramma’s prioriteit te geven aan LHBTI-rechten, gelijkheid en het bestrijden van discriminatie.

De VVD heeft de Europese Commissie opgeroepen om de uitwisseling van goede praktijken omtrent LHBTI-beleid te stimuleren. Zodat de Lidstaten samen kunnen beschermen wat we hebben opgebouwd en de volgende stappen kunnen zetten.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Jezelf kunnen zijn, dat staat voor de VVD voorop. Ook voor de komende periode blijft dit een aandachtspunt. De VVD zet zich in voor een Europa waarbij iedereen kansen krijgt om iets moois van het leven te maken en te houden van wie je wil. Daarom zal de VVD altijd optreden wanneer mensen niet veilig zichzelf kunnen zijn. Of dat nu na een avondje stappen in Arnhem is, of de discriminerende homowetten in Oost-Europa.

Nederland is een van de voorlopers op het gebied van LHBTI-emancipatie. Nu moeten we knokken om dit te beschermen en uit te breiden. Dat kan alleen als we naast elkaar staan, niet tegenover elkaar. Het is te makkelijk om steeds maar ‘schande’ te roepen en verder niets te doen. Daarom onderhoudt de VVD overal in Europa contacten met liberale gelijkgezinden, ook in gebieden waar LHBTI-rechten onder druk staan. Dan lopen we niet weg, maar gaan we samen er iets aan doen. We zoeken naar contacten binnen de nationale parlementen om oplossingen te vinden en we zullen waar nodig maatregelen nemen. Zodat we over een tijdje echt kunnen spreken van een Unie waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn.

Wij hadden tijdens COC’s Europese Verkiezingsdebat deze boodschap voor kiezers: