Volt – Europa

Volt – Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Volt is een nieuwe progressieve Pan-Europese partij en heeft daardoor nog geen trackrecord over hetgeen Volt in het Europese Parlement heeft gedaan. Echter nog voordat Volt in het Europese Parlement zitting heeft genomen, zet Volt zich in voor de bewustwording van gelijke rechten en eerlijke kansen voor iedereen.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Volt standpunten staan in de supporting documents (pagina 57 e.v) te vinden op de website www.stemvolt.nl.

De belangrijkste voor alle lidstaten:
Gelijke rechten voor iedereen, door te zorgen voor toegang tot dezelfde procedures, rechten en plichten voor elk individu in de samenleving.

Erken het homohuwelijk en dat elk echtpaar dezelfde kansen krijgt om een kind aan te nemen, ongeacht hun seksuele geaardheid.

Waarborg de doeltreffende uitvoering van de non-discriminatierichtlijnen 2000/43/EG en 2000/78/EG

Verplichten van de aanwezigheid van een non-discriminatieofficier, met toezicht en disciplinaire autoriteit, in gevoelige contexten zoals scholen, werkplek, tribunalen, ziekenhuizen, sport en recreatieve activiteiten.

Stop het politiegeweld en discriminerende behandeling van de LHBTIQ+ , door politietrainingen te geven en wetten te herzien, bevooroordeelde vervolging aan te pakken en ervoor te zorgen dat de rechterlijke macht niet discrimineert tegen de LHBTIQ+

De EU erkende grondbeginsel van toegang tot de rechter versterken (artikel 47 van het VEUV, artikel 4, EU-Verdrag, artikel 19 VEU), door een evaluatie uit te voeren om de uitvoering van die EU-maatregelen gericht op het waarborgen van een eerlijk en gelijke rechten.

Streven naar volledige gelijkheid en diversiteit voor ondervertegenwoordigde groepen in de publieke sector in alle lidstaten en EU-instellingen.