CDA Europa

CDA Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

Het CDA heeft zich de afgelopen periode blijvend sterk gemaakt tegen discriminatie en voor de bescherming van de menselijke waardigheid binnen en buiten Europa. Voor het CDA is iedere vorm van discriminatie, dus ook op grond van seksuele geaardheid, onacceptabel. Het CDA is er geen voorstander van om voor verschillende ‘doelgroepen’ verschillende Europese beleids-antwoorden te formuleren. De maatschappelijke discussies over tolerantie en respect dienen in eerste instantie binnen landen zelf, en in het bijzonder door het maatschappelijke middenveld en de politiek, gevoerd te worden. Het is moeilijk om door middel van Europese richtlijnen verdraagzaamheid en gelijkheid af te dwingen, dergelijke non-discriminatie principes moeten gevoeld en gedeeld worden door burgers binnen de lokale samenlevingen van de Europese Unie. Wel moet de EU hard optreden daar waar lidstaten handelen in strijd met de Europese waarden. Dit geldt ook voor de aandacht voor non-discriminatie bij toetredingsonderhandelingen of associatie en handelsakkoorden.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

Het CDA zal zich blijven inzetten voor de fundamentele waarden die verankerd zijn in de Europese verdragen. In het bijzonder respect voor de menselijke waardigheid en het non-disciminatie principe verdienen onze permanente aandacht. De rol die Europa kan spelen zie ik voornamelijk in het signaleren van misstanden (zoals nationale wetgeving die in strijd is met het non-discriminatie beginsel) en het opkomen voor onze fundamentele waarden (ook buiten de EU). Wat het CDA betreft zal het toezicht op de handhaving van de Europese waarden binnen Europa de komende jaren geïntensiveerd worden, waarbij de EC meer ruimte krijgt om op te treden. Voorts is een belangrijke rol weggelegd voor het benadrukken van de wederzijdse erkenning van huwelijken en partnerschappen. Een Nederlands homohuwelijk moet ook in de rest van Europa erkend worden en rechtsgeldig zijn. Ook is het CDA van mening dat homo/lesbo stellen niet gediscrimineerd mogen worden bij de sociale zekerheid, de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Het CDA zet zich in voor een tolerante en respectvolle samenleving waar vrijheden en verantwoordelijkheden samengaan. Dat zullen wij ook de komende jaren blijven doen.

 

Opmerkingen n.a.v. de stellingenlijst:

Wij zijn van mening dat discriminatie niet in de Europese samenleving thuishoort. Hiermee onderscheidt Europa zich van veel andere plekken op de wereld. Daar moeten we trots op zijn. De strijd tegen discriminatie zal echter nooit afgelopen zijn. Iedere generatie moet opnieuw doordrongen worden van de gelijkwaardigheid van alle mensen, van de waarden en normen van onze cultuur. Iedereen hoort erbij. Respect voor de menselijke waardigheid is een universeel recht, dat ondeelbaar is en waar ieder mens van moet kunnen genieten ongeacht huidskleur, religie of seksuele geaardheid. Dat vraagt blijvende aandacht, voor welke vorm van discriminatie dan ook, in ons onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de publieke ruimte in Nederland.