Bjorn Beijnon

Plaats op de lijst (voor zover reeds bekend): 6 

Bent u zelf LHBTI+: JA 

Website: voltnederland.org/bjorn-beijnon

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Eerste Kamer voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:  

In de Eerste Kamer wil ik mij inzetten om beleid op diversiteit en inclusie daadwerkelijk uitvoerbaar te maken. Voor mij betekent dat opkomen voor de rechten en veiligheid van potentieel kwetsbare groepen in onze samenleving. Denk hierbij aan het garanderen van veilige opvang voor thuisloze LHBTI+ personen, maar ook het ondersteunen van jongerenactiviteiten van LHBTI+ organisaties zoals het COC op scholen. Grondwettelijke principes van gelijkheid moeten voor mij in de toetsing van wetten voorop staan. Zo moeten we zeker sport bevorderen met sportsubsidies, maar alleen onder de voorwaarden dat verenigingen zich actief inzetten om het sportaanbod toegankelijk te

maken voor iedereen. Gelijkheid wordt daarmee niet alleen een streven, maar juist ook een belangrijk criterium om mee te toetsen. Ik wil me vooral gaan inzetten voor gelijkheid en emancipatie van LHBTI+ ouderschap. Momenteel is meerouderschap mogelijk, maar alle stappen die LHBTI+ personen moeten zetten om daar te komen blijven lastig. Dit begint al bij bijvoorbeeld de mogelijkheden tot zwangerschap. Zo is een traject van hoogtechnologisch draagmoederschap niet alleen fysiek en mentaal zwaar voor alle wensouders, maar ook erg kostbaar. Bij wetsbehandelingen rondom ouderschap wil ik me daarom gaan inzetten om de mogelijkheden tot ouderschap gelijkwaardiger te krijgen voor regenbooggezinnen.