Volt Nederland

Volt Nederland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Volt doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de Eerste Kamerverkiezingen, maar op andere niveaus heeft Volt zich al wel hard gemaakt voor LHBTI+ emancipatie. Volt streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. We staan voor deze waarden van LHBTI+ personen in heel Europa.

Waar Volt in heel Europa voor werkt is onder andere het legaliseren van huwelijk voor en tussen iedereen en zorgen we voor een inclusieve publieke sector. Ook binnen Nederland werken we hard aan acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen. Zo werkte Volt aan de grondwetswijziging op landelijk niveau dat ook ‘gender’ en ‘seksuele gerichtheid’ worden opgenomen in artikel 1 van de grondwet. Ook op lokaal niveau binnen gemeenten werken we hard aan acceptatie en emancipatie. Zo hebben we in Eindhoven een amendement voor een ambitieuzer LHBTI-beleid ingediend voor het coalitieakkoord en hebben we ons ingezet voor bescherming van dakloze LHBTI+ jongeren.

We werken hard aan de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen, maar zijn nog niet klaar!

Wat beloven we:

Volt vindt het belangrijk om diversiteit en inclusie als een standaard criterium toe te passen in de toetsing van wetten in de Eerste Kamer. Dat betekent dat in de uitvoerbaarheid, rechtmatigheid, en handhaafbaarheid van wetten altijd oog moet zijn voor gelijke behandeling van iedereen in onze samenleving.

Volt ziet het als taak van de Eerste Kamer om de sociale acceptatie van LHBTI+ personen te bevorderen door zorgvuldig hun belangen mee te nemen in de goedkeuring van wetten. Door een inclusief perspectief te hebben op wetten wil Volt dat de overheid een voorbeeldrol neemt in de manier waarop bijvoorbeeld bedrijven, sportverenigingen, en zorginstellingen omgaan met potentieel kwetsbare groepen. Door diversiteit en inclusie als de standaard te beschouwen kunnen we zo intersectionele discriminatie vanaf het begin al tegengaan.

Daarnaast wil Volt zich inzetten om de juridische stappen, die LHBTI+ personen vaker moeten zetten dan anderen, minder en makkelijker te maken in plaats van meer en complex. Zo wil Volt dat het gemakkelijker moet worden gemaakt voor transgenderwerknemers om transitieverlof op te nemen bij een genderbevestigende behandeling, en moet meerouderschap in regenbooggezinnen simpeler geregeld kunnen worden. Wetten, regelgeving en procedures dienen daarmee om gelijke behandeling te bevorderen, niet om het te vermoeilijken.