Luuk van der Veer

Plaats op de lijst: 8

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: gelderland.partijvoordedieren.nl

Twitter: @LuukvanderVeer

Ik ben Luuk van der Veer. Ik ben natuurkundige, en heb me aangesloten bij de Partij voor de Dieren na de afschuwelijke ruimingen van dieren tijdens de MKZ crisis hier in Gelderland. De PvdD maakt deel uit van een wereldwijde sociale beweging voor de rechten van dieren. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wat ik wil bereiken is dat LHBTI’s zich overal vrij kunnen voelen, kunnen zijn wie ze zijn, en zich daar geen moment zorgen over hoeven te maken. Veel mensen denken dat LHBTI’s tegenwoordig gelijke rechten hebben, maar die gelijkheid wordt lang niet altijd geaccepteerd en uitgevoerd of is gewoonweg nog niet gerealiseerd. Ik zie het als taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie, gelijkberechtiging en gevoel van veiligheid en acceptatie voor LHBTI’s. De overheid moet investeren in een krachtig LHBTI-beleid en moet investeren in LHBTI-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. De Partij voor de Dieren zet zich als geen ander in voor minderheden en gelijke behandeling. Als er een partij is waarvan je mag en kunt verwachten dat ze zich voor LHBTI’s willen inzetten, dan is dat de Partij voor de Dieren!