Wouter van Zandbrink

Partij van de Arbeid staat voor gelijke kansen voor eenieder ongeacht afkomst, geloof, seksuele geaardheid et cetera. Dit is een grondregel bij mijn werk als lid van de Eerste Kamer bij de toetsing van de kwaliteit van de wetgeving. Alles wat riekt naar ongelijkheid wordt benoemd en geagendeerd. Tegelijkertijd besef ik dat met wetten alleen de wereld niet veranderd.

In de dagelijkse praktijk is het helaas ook nog steeds nodig voortdurend deze grondregel uit te dragen, zoals bijv. in Goes op 11 oktober afgelopen jaar waar het gemeentebestuur de regenboogvlag niet wenste te laten wapperen. In het verkiezingsprogramma van de PvdA in Zeeland is nu opgenomen dat elk jaar op 11 oktober een regenboogvlag wappert op het provinciehuis.