Nico Schrijver

In de Eerste Kamer zet ik mij met overtuiging en passie in voor gelijkberechtiging van een ieder. Dit in de geest van het prachtige artikel 1 van onze Grondwet en ook onze internationale mensenrechtenverplichtingen. Daartoe behoort uiteraard ook gelijkberechtiging van allen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Ook in mijn internationale werk als lid van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties op economische, sociale en culturele rechten van de mens, zet ik mij volop in voor deze gelijkberechtiging en spreken wij daar keer op keer nationale overheden op aan.

Ik vind dat gelijkberechtiging van alle LHBT’s ook een vast bestanddeel van onderwijsprogramma’s moet zijn opdat klassieke stereotypen die vaak de basis van discriminatie worden, zo vroeg mogelijk bestreden worden. Ik zal dat steeds zowel in mijn Eerste Kamerwerk als in mijn VN-werk naar voren blijven brengen.