Marleen Barth

Gelijkwaardigheid staat aan de basis van de sociaaldemocratie. In Nederland moet iedereen de ruimte krijgen om zich in alle vrijheid te kunnen ontplooien. Daarom zet de Partij van de Arbeid zich actief in voor LHBT’s.

Zo stond de PvdA aan de basis van het homohuwelijk en hebben we recentelijk als fractie in de Eerste Kamer vol overtuiging voor het voorstel gestemd dat een einde maakt aan de weigerambtenaar.

Maar we zijn er nog niet. Zo vinden wij het belangrijk dat iedereen bloed mag doneren, ongeacht je seksuele voorkeur. En uit onderzoek blijkt dat het nog dramatisch gesteld is met de homoacceptatie bij met name moslims en orthodoxe christenen in Nederland. Daarom heeft de PvdA het initiatief genomen om met ambassadeurs en rolmodellen uit die verschillende gemeenschappen het gesprek over acceptatie aan te gaan. Om zo meer begrip voor elkaar te kweken.

Daar blijven we ons voor inzetten. Want iedereen bepaalt zelf hoe die leeft en wie die liefheeft.