Jopie Nooren

‘Verscheidenheid mag niet leiden tot ongelijkheid.’ Deze uitspraak deed onze politiek leider Diederik Samsom tijdens de aftrap van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen op 7 februari in Eindhoven. Ik ondersteun deze van harte. Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving krachtig is als mensen met verschillende achtergronden – of het nu gaat om een etnische achtergrond, beperkingen, leeftijd, geslacht of seksuele voorkeur – gelijkwaardig samenleven. Helaas is dit op dit moment niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit betekent voor mij dat het mijn opdracht is als mens, maar ook als kandidaat voor de Eerste Kamer, om te staan en me in te zetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen er toe doet en ruimte heeft om zijn leven te leiden zoals hij of zij dat wil.