Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Eerste Kamer voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De Partij voor de Dieren staat voor emancipatie, gelijke rechten en gelijke behandeling van LHTB’s en stemt consequent voor de verbetering van hun positie. Het is de taak van de overheid te zorgen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging, en er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. In 2012 ondertekende Marianne Thieme daarom namens de PvdD het Roze Stembusakkoord. Veel van de afspraken uit dat akkoord zijn inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. Eind 2013 stemde de PvdD in de EK voor de wet die het juridisch ouderschap voor lesbische ouders beter regelt en voor de vereenvoudiging van het wijzigen van de genderidentiteit en half 2014 maakte de Eerste Kamer ook een eind aan de weigerambtenaar en aan de mogelijkheid om docenten te ontslaan enkel en alleen omdat ze uiting geven aan hun homoseksualiteit.

Ook buiten de Kamer draagt de PvdD het belang van emancipatie en gelijke behandeling van LHTB’s uit. Zo voeren we in 2013 voor het eerst mee met de Canal Parade, en ook in 2015 hebben we ons ingeschreven voor de loting om mee te kunnen varen.

 

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Eerste Kamer inzetten voor LHBT’s?

De PvdD-fractie in de Eerste Kamer is zich ervan bewust dat er nog steeds werk te doen is om te zorgen voor gelijke behandeling en gelijkberechtiging van LHTB’s. Zo blijkt uit recent SCP-onderzoek dat LHTB-jongeren meer problemen ervaren dan heteroseksuele jongeren. Het is dan ook hoog tijd dat de (verplichte!) voorlichting over LHTB serieus vorm gaat krijgen op scholen. Daarnaast vindt de PvdD dat de overheid moet investeren in LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen.

Ook kan het niet zo zijn er rondom draagmoederschap andere regels gelden voor heteroseksuele stellen dan voor homoseksuele stellen. Eerste helft van 2016 komt de Staatscommissie herijking ouderschap met een rapport over het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Wij kijken uit naar (wets)voorstellen die daaruit voortvloeien en zullen ook in de Eerste Kamer consequent voor verbetering van de rechten van LHTB’s blijven stemmen.