Author Archive

Tien provinciale partijen tekenen Regenboog Stembusakkoord Zuid-Holland

maandag, maart 13th, 2023

Donderdag 9 maart tekenden 50plus, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, VVD, BBB, Volt en D66 het Regenboog Stembusakkoord. Met het ondertekenen van het stembusakkoord verklaren de partijen zich in te zetten voor een diverse en inclusieve provincie.

Na een regenboog verkiezingsdebat hebben tien politieke partijen zich uitgesproken zich in te zetten voor een aantal specifieke punten om de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen en andere groepen (LHBTI+-ers) te verbeteren in de provincie. “Wij zijn blij dat er een grote meerderheid binnen de toekomstige Provinciale Staten het Regenboog Stembusakkoord hebben getekend.” laat Marion Tahapary-Keislair, namens de drie Zuid-Hollandse COC’s weten.

LHBTI+ beleid

De fracties hebben uitgesproken dat er meer aandacht moet komen voor de positie van LHBTI+ers in Zuid-Holland. Zo moet er specifiek beleid ontwikkeld worden om bijvoorbeeld belangenorganisaties en gemeenten te ondersteunen om de positie te verbeteren. Maar ook deskundigheidsbevordering gestimuleerd moet worden. “Gelukkig gaat het in de grote en middelgrote steden in Zuid-Holland goed. Maar we hebben echt een verbeterslag te maken bij gemeenten waar minder inwonersaantallen zijn. Wij zijn blij dat partijen zich echt hard willen gaan maken om ook daar de LHBTI+ers te gaan ondersteunen.” aldus Marion Tahapary-Keislair.

Inzetten op kwetsbare groepen

Ook hebben de partijen zich uitgesproken zich specifiek in te willen gaan zetten voor kwetsbare groepen binnen de LHBTI+ gemeenschap. Hierbij is te denken aan jongeren, ouderen, bi+, transgenders, intersekse personen, LHBTI+-ers van kleur en mensen die te maken hebben met intersectionele discriminatie om een combinatie van gronden. De provincie zal in de toekomst gemeenten stimuleren om meer aandacht te vragen voor veiligheid van LHBTI+ personen.

Voorbeeldrol

De provincie zal zich in de toekomst inzetten om het goede voorbeeld te geven als het gaat om diversiteit en acceptatie in het eigen beleid en de eigen organisatie, ook als werkgever. Daartoe worden bijvoorbeeld diverse verklaringen getekend zoals de Intersekse Verklaring maar ook de Charter Diversiteit voor een inclusieve en LHBTI+ vriendelijke werkvloer. Daarnaast gaat de provincie invoeren dat trans personen verlof krijgen tijdens hun transitie. Ook zal de provincie haar inwoners voortaan gender inclusief aanspreken in communicatie maar ook zorgen dat in folders en sociale media ook LHBTI+ers geplaatst worden.

Breed draagvlak voor provinciaal Regenboogstembusakkoord 2023

woensdag, maart 8th, 2023

Beeld: Politieke partijen in Noord-Holland tekenen het stembusakkoord met de regionale COC’s – foto: Joop Schermer

 

Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023. Dat gebeurde in Debatcentrum De Pletterij in Haarlem.

Initiatiefnemers van de ondertekening van het regenboogstembusakkoord waren de voorzitters van de COC’s Noord Holland Noord, Kennemerland en Amsterdam e.o. De avond werd uitstekend begeleid door de voorzitter van Noord Holland Noord. Een geslaagde samenwerking tussen de afdelingen! En een heel mooi resultaat.

Eerste Gelderse regenboog stembusakkoord gesloten

woensdag, maart 8th, 2023

foto Studio Savan voor COC Midden-Gelderland

 

Op vrijdagavond 24 februari werd in Ede het eerste Gelders Regenboogdebat georganiseerd. Dertien politieke partijen gingen met elkaar het debat aan over het verbeteren van de positie van LHBTI+ personen in de provincie. Tien partijen hebben daarna hun handtekening onder het Gelders Regenboog Stembusakkoord gezet.

In een vol Astrant in Ede gaven de politici hun kijk op de veiligheid en het bevorderen van diversiteit en inclusie op het gebied van LHBTI+ in Gelderland. Aan de hand van vier stellingen debatteerden ze onder andere over de rol van de provincie en de inzet die er van dat overheidsorgaan verwacht mag worden. Als slotakkoord werd er voor het eerst een Gelders Regenboog Stembusakkoord gesloten.

In dit akkoord committeren de politieke partijen zich aan hun inzet voor de LHBTI+ gemeenschap. Zo moet er wat hen betreft een Regenboogfonds worden ingesteld, gaat de provincie regelmatig een Regenboogoverleg organiseren en komt er duidelijk aandacht voor LHBTI+ in het provinciale cultuur- en mediabeleid.

 

Partijen 

Het akkoord is ondertekend door 50Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, Lokale Partijen Gelderland, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt.

VVD en BVNL namen wel deel aan het debat, maar besloten niet te ondertekenen. Ditzelfde geldt ook voor de ChristenUnie, die wel met een eigen manifest kwam over diversiteit en inclusie.

De avond is georganiseerd door vier COC-verenigingen die in Gelderland actief zijn: COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle. Deze verenigingen zetten zich in voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen in de provincie.