Breed draagvlak voor provinciaal Regenboogstembusakkoord 2023

8 maart 2023

Beeld: Politieke partijen in Noord-Holland tekenen het stembusakkoord met de regionale COC’s – foto: Joop Schermer

 

Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023. Dat gebeurde in Debatcentrum De Pletterij in Haarlem.

Initiatiefnemers van de ondertekening van het regenboogstembusakkoord waren de voorzitters van de COC’s Noord Holland Noord, Kennemerland en Amsterdam e.o. De avond werd uitstekend begeleid door de voorzitter van Noord Holland Noord. Een geslaagde samenwerking tussen de afdelingen! En een heel mooi resultaat.