Stemgedrag Eerste Kamer

Hoe stemden fracties in de Eerste Kamer de afgelopen jaren over kwesties die van belang zijn voor LHBT’s? Hieronder vind je een overzicht van vier belangrijke stemmingen die voortvloeienden uit het Roze Stembusakkoord van het COC uit 2012.

 

Afschaffing ‘enkele-feitconstructie’

Met de enkele-feitconstructie konden religieuze scholen openlijk lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen en docenten wegsturen. Dit wetsvoorstel maakt dat onmogelijk.

Voor: VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, OSF, CDA
Tegen: ChristenUnie, SGP

Resultaat: Aangenomen

 

Wet ter afschaffing fenomeen weigerambtenaar

Verbiedt gemeenten om trouwambtenaren aan te stellen die om privé geloofsredenen tegen het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht zijn.

Voor: VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, OSF, senator Hoekstra (CDA)
Tegen: CDA, ChristenUnie, SGP

Resultaat: Aangenomen

 

Transgenderwet

Vereenvoudigd de wijziging van de geslachtsaanduiding in de gemeentelijke basis administratie.

Voor: VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, OSF en 50PLUS
Tegen: CDA, PVV, ChristenUnie, SGP

Resultaat: Aangenomen

 

Wet lesbisch ouderschap

Maakt erkenning van kinderen door de partner waarmee de biologische ouder getrouwd is mogelijk. Hierdoor is er geen langdurige en kostbare adoptieprocedure meer nodig.

Voor: VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks, 50Plus, PvdD, OSF, senator Hoekstra (CDA).
Tegen: CDA, SGP en ChristenUnie.

Resultaat: Aangenomen

 

LHBT-asielzoekers

Motie die bepaalt dat wijziging van de asielwetgeving niet mag leiden tot slechtere positie voor kwetsbare groepen asielzoekers zoals LHBT’s uit Iran.

Voor: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdD, OSF
Tegen: PVV

Resultaat: Aangenomen