Verdonk – half miljoen voor allochtonenproject

12 november 2006

Rita Verdonk stelt namens het kabinet een half miljoen euro beschikbaar om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in etnische kring. De minister maakte dit bekend tijdens een door COC Nederland georganiseerde discussiemiddag met homokiezers in Café Arc in Amsterdam. Met het geld gaan COC Nederland en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) een masterplan uitvoeren.

Op verzoek van COC Nederland beantwoorde Verdonk zondagmiddag in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat, bekend van de vele homocafĂ©’s, vragen van homokiezers. De VVD-bewindsvrouw schrok erg van de verhalen van aanwezige homo’s. Een man vertelde dat zijn huis bijna in brand was gestoken door allochtone jongeren. ‘Ik heb zo langzamerhand veel meegemaakt’, zei Verdonk, ‘maar hier valt mijn mond van open’.

Tachtig procent van de Turkse en Marokkaanse jongeren zegt dat homo’s niet welkom zijn in hun vriendenkring, zo blijkt uit cijfers van de Rotterdamse Jeugdmonitor. Het is volgens Verdonk dan ook hard nodig dat homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt binnen etnische kringen.

‘Wie op bezoek gaat neemt een cadeautje mee’, zei de VVD-bewindsvrouw. Het kabinet stelt een half miljoen euro aan COC en LBR beschikbaar om homoseksualiteit onder allochtonen bespreekbaar te maken. Daarnaast is twee ton beschikbaar voor de allochtone koepelorganisatie Forum. het budget dat de minister nu verdeeld, is het resultaat van een motie die daarover vorig door D66 ingediend werd.

Verdonk wil dat er bij de uitvoering van het Masterplan nadruk komt te liggen op acceptatie van homoseksualiteit op scholen. ‘Scholen moeten een veilige plek zijn, ook voor docenten’.

Het COC gaat het geld gebruiken om het Masterplan Diversiteit uit te voeren. Anti-discriminatiebureaus, allochtonenorganisaties en COC’s gaan homoseksualiteit op lokaal niveau bespreekbaar maken door middel van discussies, sportevenementen en culturele initiatieven. ‘We willen homoseksualiteit onder allochtonen een gezicht geven’, licht COC-voorzitter Frank van Dalen toe. ‘Want onbekend maakt onbemind’.

Ook vroeg Van Dalen de minister zich in een volgend kabinet harder in te zetten voor de belangen van homoseksuelen. ‘Daar kan ik kort over zijn: u kunt op mij rekenen’, aldus minister Verdonk.