Veel steun voor Grondwetswijziging in Tweede Kamer

10 december 2021

In de Tweede Kamer was op donderdagavond 9 december veel steun voor het wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA om LHBTI-rechten te verankeren in de Grondwet. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor deze Grondwetswijziging. De behandeling van het voorstel wordt naar verwachting in januari voortgezet; dan zal er ook over gestemd worden.

Op 9 december kregen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen over het voorstel van Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Die vragen worden naar verwachting in januari door de indieners beantwoord. Daarna wordt er over het voorstel gestemd.

De meeste fracties die aan het debat meededen lieten zich positief uit over de Grondwetswijziging (GroenLinks, D66, CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en SP). De SGP was kritisch. Andere fracties waren niet bij het debat aanwezig (PVV, Partij voor de Dieren, Forum, Volt, Ja21, SGP, Denk, Van Haga, Omtzicht, Den Haan, BBB en Bij1). PvdD, Volt, Den Haan en Bij1 lieten eerder wel weten voorstander te zijn van deze Grondwetswijziging.

Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet.

‘Verankering in de Grondwet biedt een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten. Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie, zelfs als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt zou draaien in het nadeel van de regenbooggemeenschap,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

De Kamer behandelt de Grondwetswijziging momenteel voor de tweede keer. Een Grondwetswijziging moet twee keer door de Kamer en de Senaat worden aangenomen, de tweede keer met een twee derde meerderheid. Tweede Kamer nam het voorstel voor de eerste keer aan in juni 2020 en de Senaat in februari 2021.

Het voorstel dat op 9 december werd behandeld, werd eerder verdedigd door Vera Bergkamp, Nevin Özütok en Kirsten van den Hul en oorspronkelijk ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer. Het COC is de indieners bijzonder erkentelijk voor hun vele werk. Bron: COC Nederland – Beeld: Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA) tijdens de behandeling van hun wetsvoorstel in de Tweede Kamer, Foto: D66-GL-PvdA.