Stuur geen LHBTI-asielzoekers terug naar Oeganda

17 december 2020

Die oproep doet het COC in een brief aan staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) en de Tweede Kamer.

In de brief schrijft het COC dat Oeganda een gevaarlijk land is voor LHBTI personen. Zo staan er lange gevangenisstraffen op homoseksuele handelingen en worden die straffen ook uitgevoerd. Met enige regelmaat roepen Oegandese politici om de doodstraf voor homoseksuele handelingen.

Criminalisering door de Oegandese staat leidt tot geweld tegen LHBTI’s door burgers. Zo werd in 2011 de bekende Oegandese LHBTI-mensenrechtenactivist David Kato vermoord. Het was destijds voor het COC reden om met activisten een demonstratie op het Amsterdamse Homomonument te organiseren (foto).

Nederland besloot in 2014, mede op aandringen van het COC, om LHBTI-asielzoekers uit Oeganda voortaan in beginsel asiel te verlenen. Het COC signaleert echter dat de laatste tijd steeds meer asielverzoeken van Oegandese LHBTI’s worden afgewezen. De belangenorganisatie heeft de indruk dat de IND een strengere maatstaf voor de groep heeft aangelegd.

Dat heeft mogelijk te maken met een recent verschenen IND-notitie waarin de indruk wordt gewekt dat Oegandese asielzoekers regelmatig zouden liegen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Het COC plaatst vraagtekens bij die IND-notitie en roept de staatssecretaris op om uiterst voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies op grond van dit document van zes pagina’s. In het IND-stuk wordt bijvoorbeeld de indruk gewekt dat de asielrelazen van LHBTI-asielzoekers uit Oeganda niet authentiek zouden zijn omdat ze soms erg op elkaar lijken. Volgens het COC is het niet opmerkelijk dat mensen die uit hetzelfde land komen en die LHBTI zijn, vergelijkbare ervaringen hebben.

Ook stelt de IND dat Oegandese LHBTI-asielzoekers vaak meerdere sociale media-accounts hebben. Dat is volgens het COC niet opmerkelijk voor mensen die zich vaak gedwongen zien om wegens hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit een dubbelleven te leiden.

Het COC roept staatssecretaris Broekers-Knol op om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat LHBTI-asielzoekers naar Oeganda worden teruggestuurd, omdat de IND ten onrechte niet gelooft dat ze LHBTI zijn.

[Bron: COC NL – Foto Protest tegen Oegandese antihomowet: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]