‘Steun LHBTI beweging in Centraal- en Oost Europa’

22 november 2021

Steun de LHBTI beweging in Centraal- en Oost Europa. Die oproep aan de regering doet de Tweede Kamer in een motie van Sjoerd Sjoerdsma (D66) die op 23 november werd aangenomen. Het COC had hier op aangedrongen.

In oktober schreef het COC een brief aan de Tweede Kamer met daarin de oproep om steun te geven aan de LHBTI-beweging in landen als Hongarije, Polen en Rusland. Ook in COC’s Regenboogakkoord is door tien politieke partijen beloofd dat er Nederlandse steun naar deze regio zou gaan.

Die steun voor de lokale beweging is hard nodig. Hongarije nam afgelopen zomer, ondanks wereldwijd protest van o.a. het COC, een beruchte anti-LHBTI wet aan. Sinds 2020 is in Hongarije ook een wet van kracht die het voor transgender en intersekse personen onmogelijk maakt hun geslachtsregistratie te wijzigen. Ook maakt een Grondwetswijziging adoptie door paren van gelijk geslacht onmogelijk. De Hongaarse premier Orbán en zijn regering dragen bij aan een gevaarlijk klimaat met stigmatiserende uitspraken over LHBTI personen.

Ook Polen dragen bewindslieden van de regerende PiS-partij actief bij aan een anti-LHBTI klimaat. Zo stelde de president dat LHBTI personen ‘geen mensen zijn, maar een ideologie’ en dat die ideologie gevaarlijker is dan het communisme. Ongeveer honderd Poolse gemeenten riepen zich uit tot LHBTI-vrije zone en er is wetgeving in de maak om adoptie door paren van gelijk geslacht te verbieden.

In Oost-Europa verslechtert de situatie van LHBTI personen al langer. In Rusland is sinds 2013 een anti-LHBTI wet van kracht die volop wordt toegepast. Geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap neemt sindsdien sterk toe. In de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië zijn meer dan honderd homoseksuele mannen de afgelopen jaren gevangengezet, gemarteld of vermoord. De ontwikkelingen in Rusland hebben een negatief effect in omliggende landen, zoals Rusland, Belarus, Georgië, Oekraïne, Armenië en Azerbeidzjan.

De Kamer roept de regering met de motie-Sjoerdsma op om middelen uit het Mensenrechtenfonds in te zetten voor het bevorderen van mensenrechten van LHBTI personen en vrouwen in deze regio’s. Volgens de motie staan zowel de rechten van LHBTI-personen als van vrouwen in de regio’s zwaar onder druk. Alleen ChristenUnie, SGP, Omtzigt, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga stemden tegen het voorstel.

Het COC roept de regering op om snel uitvoering te geven aan de oproep van de Kamer, en steun te geven aan de LHBTI-beweging in Centraal- en Oost Europa.

 

Bron: COC NL – Foto’s Geert van Tol