Resultaat Roze Stemtest GayVote

2 november 2006

Scholen op religieuze grondslag mogen niet meer weigeren een docent in dienst te nemen op grond van het feit dat die praktiserend homoseksueel is. Dat betekent dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling moet worden gewijzigd. Alleen het CDA is daar nog tegen. Dat blijkt uit de COC-enqu�te onder politieke partijen, die ten grondslag ligt aan de roze stemtest op Gayvote.

Alle deelnemende partijen (behalve Fortuyn) vinden verder dat scholen verplicht moeten worden te werken aan een homovriendelijk klimaat. Elke ambtenaar van de burgerlijke stand moet huwelijken tussen partners van gelijk geslacht sluiten, menen alle deelnemers behalve CDA en Fortuyn. De deelnemers vinden verder dat homoseksualiteit verplicht onderdeel van de inburgeringscursus moet worden en dat homomannen niet meer bij voorbaat mogen worden uitgesloten als bloeddonor.

Als getrouwde lesbische paren een kind krijgen, verwerven ze volgens de politieke partijen (behalve CDA) in de volgende kabinetsperiode, net als een heteropaar, het ouderschap van rechtswege. Verder vinden de partijen dat er meer geld moet naar problemen rondom homoseksualiteit in de multiculturele samenleving, (ouderen-) zorg, veiligheid (behalve VVD), en naar het ondersteunen van de homobeweging in landen waar homo-emancipatie minder ver gevorderd is.

Deze opmerkelijke resultaten volgen uit de enquete die COC Nederland voor de verkiezingen hield onder politieke partijen en die de basis vormt voor de Gayvote-stemtest. De enquete geeft kiezers een beeld de ‘roze’ standpunten van partijen maar dwingt partijen ook om kleur te bekennen op onderwerpen die voor homo’s belangrijk zijn. Aan die beloften zal COC de ze in de komende kabinetsperiode houden. Aan de enquete werd deelgenomen door CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP en Fortuyn.
Verschillen
Tussen de deelnemende partijen bestaan, naast genoemde overeenkomsten, ook duidelijke verschillen. Zo moet ‘homoseksuele gerichtheid’ volgens GroenLinks, D66 en SP als verboden discriminatiegrond worden opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. CDA, VVD en PvdA zijn daar nog niet van overtuigd.

VVD en Fortuyn vinden dat de huidige problemen rondom homoseksualiteit vooral het gevolg zijn van de ‘mislukte multiculturele samenleving’; CDA, PvdA, SP,GroenLinks en vooral D66 zijn het daar niet mee eens.

Er moeten zwaardere straffen komen op anti-homoseksueel geweld en getreiter vinden CDA, PvdA, VVD, D66 en Fortuyn. De SP is het daar niet mee eens en GroenLinks wil speciale ‘roze taakstraffen’.

Partijen kijken verschillend aan tegen grondrechten. Het discriminatieverbod weegt even zwaar als de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs, vinden CDA, Pvda, D66, GroenLinks en SP. De VVD vindt echter dat het discriminatieverbod steeds de doorslag geeft; alleen de vrijheid van meningsuiting weegt even zwaar. Volgens Fortuyn gaat de vrijheid van meningsuiting boven het discriminatieverbod.

De overheid moet juridische, medische en sociale belemmeringen voor transgenders aanpakken, vinden PvdA, GroenLinks, D66, SP en Fortuyn, terwijl CDA en VVD daar het belang niet van inzien.

Verder willen PvdA, GroenLinks, SP en D66 – anders dan CDA, VVD en Fortuyn – een flinke verhoging van het totale budget voor homo-emancipatie.

Opmerkelijk
Alle deelnemende partijen stellen uitdrukkelijk niet te willen tornen aan de openstelling van huwelijk en adoptie voor paren van gelijk geslacht. Dat is van belang nu een kabinet met de ChristenUnie  verklaard tegenstander van het ‘homohuwelijk’- tot de mogelijkheden lijkt te behoren.

De VVD wil dat een nieuw kabinet ruimhartiger wordt dan minister Verdonk, waar het gaat om het verlenen van asiel aan homoseksuele vluchtelingen. Overigens is het CDA de enige partij die vindt dat van homoseksuele asielzoekers gevraagd kan worden om hun seksuele voorkeur geheim te houden.

Verder wil het CDA scholen nu verplichten zich in te spannen voor een homovriendelijk klimaat, terwijl de eigen minister Van der Hoeven van Onderwijs daar steeds tegen was.