PvdA en SP moeten verkiezingsbelofte nakomen

23 januari 2007

Vorige week werd door de inzet van COC Nederland door D66 een motie ingediend om de juridische bescherming van lesbische meemoeders wettelijk goed te regelen. Die motie heeft de steun van GroenLinks en VVD, maar nog geen meerderheid bij de stemming die vandaag gehouden wordt. Het COC roept daarom PvdA en SP op hun verkiezingsbelofte na te komen door deze motie te steunen.

Verkiezingsbelofte

‘Wouter Bos en ik tekende een Contract met de Roze Kiezer waarin letterlijk staat dat de erfrechtelijke positie van kinderen uit het huwelijk van een lesbisch stel gelijkgesteld wordt met de positie van kinderen uit een heterohuwelijk’, zegt COC-voorzitter Frank van Dalen: ‘En de SP liet tijdens de verkiezingscampagne in onze GayVote-enquete weten dat de partij voor de juridische bescherming van lesbische meemoeders is’.
‘Daarom doe ik nu een indringend beroep op SP en PvdA om hun verkiezingsbelofte na te komen en deze motie aan een meerderheid te helpen’, zegt COC-voorzitter Van Dalen.

Gelijkberechtiging in het belang van het kind en de oudersĀ 
‘Elk jaar worden honderden, mogelijk zelfs duizenden kinderen geboren bij lesbische (echt-)paren. Die kinderen en hun ouders krijgen nu niet de juridische bescherming die hen toekomt. De meemoeder is pas juridisch ouder na een adoptieprocedure die pas bij de geboorte van het kind gestart kan worden. Tot die tijd loopt zo’n gezin dus een risico als de biologische moeder, die wel meteen juridisch ouder is, iets overkomt. Dat dienen we al bij de geboorte van hun kind goed te regelen, zoals dat ook bij kinderen van een heteropaar geregeld is. Dat is gelijkberechtiging in het belang van het kind en dat heeft niets te maken met discussies voor of tegen het homohuwelijk’, stelt Van Dalen.

Kamermeerderheid al in 2000 met steun van PvdA en SP
‘Het verzoek dat in de motie is neergelegd, is niet ook nieuw. Al in september 2000 vroeg een Kamermeerderheid, met steun van PvdA en SP toen, om de afstammingsrechtelijke gelijkstelling van kinderen die geboren worden in de relatie van twee vrouwen wettelijk te regelen.

Toenmalig minister Donner heeft echter steeds geweigerd deze wens van de Kamer uit te voeren. Het betreft hier dus nadrukkelijk geen nieuwe wens van de nieuwe Kamer die halverwege de behandeling van een wetsvoorstel wordt ingeschoven. De motie benadrukt slechts een al lang bestaande wens van de Kamer en verzoekt om een spoedige verwezenlijking daarvan’, beklemtoont Van Dalen.

Stemming
Op dinsdag 23 januari stemt de Tweede Kamer over deze motie. Minister Verdonk wordt daarin gevraagd de erkenning en ouderschap van rechtswege voor lesbische ouderparen nu daadwerkelijk te regelen in het wetsvoorstel over adoptie en ouderschap door homo/lesbische paren dat de minister al in voorbereiding heeft.