Nieuw kabinet voor terugdringen homovijandigheid

6 februari 2007

De afgelopen weken hebben tussen ChristenUnie-voorman André Rouvoet en COC-voorzitter Frank van Dalen verschillende gesprekken plaatsgevonden over homobeleid binnen het nieuwe kabinet. In de passage van het uitgelekte regeerakkoord herkent het COC de uitkomst van de gesprekken met Rouvoet over dit onderwerp. Ook was er tijdens de formatie contact met de Partij van de Arbeid.

‘Het COC wil al ruim anderhalf jaar dat het kabinet moreel leiderschap toont op het terugdringen van homovijandigheid. Dat is nu gelukt op al die terreinen waar we als COC op hebben ingezet’, aldus COC-voorzitter Frank van Dalen.

Een doorn in het oog van het COC de afgelopen jaren was het gebrek aan bereidwilligheid om te investeren in goed homobeleid. De afgelopen jaren werd daaraan niet veel meer dan lippendiensten bewezen. Daardoor bleven veel maatregelen achterwege en konden emancipatieprojecten niet worden uitgevoerd. De in het concept-regeerakkoord opgenomen zinsnede dat hier voldoende middelen voor moet worden vrijgemaakt, ziet het COC daarom als een opdracht aan alle betrokken ministeries om serieus werk te maken van het homobeleid. Welk bedrag het nieuwe kabinet daadwerkelijk voor homo-emancipatie uittrekt, moet echter nog worden bezien; het COC heeft steeds ingezet op een budget van circa 15 miljoen euro.

Al met al is het COC gematigd positief over het regeerakkoord dat een redelijk uitgangspunt lijkt te vormen voor een periode waarin serieus werk kan worden gemaakt van het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksualiteit in de maatschappij.

‘Was het COC eerst nog bang voor een Siberische winter met de ChristenUnie in het kabinet, nu lijkt er mogelijk sprake te zijn van een voorzichtige lente’, aldus Van Dalen. ‘Wij zullen de uitwerking van het regeerakkoord echter zeer kritisch volgen en inzetten op versterking daar waar nu nog kansen onbenut zijn gebleven. Want ook met dit regeerakkoord is de emancipatie en gelijkberechtiging van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in Nederland nog lang niet voltooid’.
Zodra de volledige tekst van het regeerakkoord bekend is, zal het COC ook een reactie geven op de andere onderdelen waarover de afgelopen weken tijdens de formatie is gesproken tussen Van Dalen, Rouvoet en de PvdA.