Lijsttrekkers tekenen stembusakkoord met het COC

12 maart 2021

Acht lijsttrekkers en vertegenwoordigers van politieke partijen tekenden op zaterdagochtend 13 maart een stembusakkoord met COC Nederland. In dit Regenboog Stembusakkoord doen de partijen een reeks beloften over LHBTI-emancipatie voor de komende kabinetsperiode.

De lijsttrekkers beloven onder meer te zullen zorgen voor tal van concrete maatregelen tegen discriminerend geweld en voor LHBTI-acceptatie op school. Ook gaan ze zorgen voor een wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen, definitieve verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet, een verbod op zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ en een verbod op niet-vrijwillige en niet medisch noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen.

Meerouderschap
De lijsttrekkers gaan er verder voor zorgen dat Nederland alsnog een meerouderschapswet krijgt, voor regenbooggezinnen met drie of vier ouders. Het CDA plaatst daarbij een kanttekening, maar stelt dat haar bezwaren tegen meerouderschap niet ‘in steen gebeiteld’ zijn. Verder krijgt elke Nederlander volgens het akkoord de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter een X in plaats van M of V in het paspoort en andere officiële documenten te laten plaatsen. LHBTI-asielzoekers worden niet langer afgewezen op grond van ondeugdelijke stereotypen.

Lijsttrekkers tekenen
Het akkoord werd op 13 maart getekend door Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Kirsten van den Hul (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD) en Liane den Haan (50PLUS).

‘Met dit akkoord in de hand kunnen we de komende jaren grote stappen vooruit zetten voor de Nederlandse regenbooggemeenschap,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Dat is een prachtig cadeau voor onze gemeenschap én voor de 75e verjaardag van het COC, de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld.’


Geweld aanpakken
Om discriminerend geweld aan te pakken, komen er volgens het Regenboogakkoord hogere wettelijke straffen op te staan, worden er discriminatierechercheurs aangesteld en komt er meer tijd en geld voor Roze in Blauw-politieteams. Een nationaal coördinator gaat de snelle invoering van deze maatregelen bevorderen. De partijen beloven alle vormen van discriminatie aan te zullen pakken, of het nu is wegens (een combinatie van) seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, geslacht, huidskleur of welke grond dan ook.

Nu krijgen zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Daarvan doen dagelijks meer dan vijf mensen aangifte. Toch worden er jaarlijks minder dan tien daders van LHBTI-discriminatie veroordeeld.

Acceptatieplicht
De lijsttrekkers beloven in het akkoord dat de onderwijswetgeving de komende kabinetsperiode wordt aangescherpt om er voor te zorgen dat er een einde komt afwijzing van LHBTI’s door scholen, bijvoorbeeld met anti-LHBTI verklaringen. VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS gaan bovendien zorgen voor een wettelijke acceptatieplicht voor scholen, opdat het bijzonder onderwijs geen leerlingen meer kan weigeren om wie ze zijn.

Verder beloven partijen een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid. LHBTI-mensenrechten blijven topprioriteit in het Nederlands mensenrechten- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Slechts één gebroken belofte
Het COC sloot twee keer eerder een nationaal stembusakkoord, in 2012 en 2017. Dat resulteerde onder meer in verplichte aandacht voor acceptatie op school, een wet lesbisch ouderschap, een nieuwe transgenderwet, een verbod op transgender- en intersekse discriminatie en een wetsvoorstel tot verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Slechts één belofte werd gebroken: er kwam in de afgelopen kabinetsperiode nog geen meerouderschapswet.

CDA tekent voor het eerst mee
Het akkoord volgt op COC’s lijsttrekkersdebat van 5 februari jl. Alle daar aanwezige partijen tekenden het akkoord. Het is voor het eerst dat ook het CDA het COC-akkoord tekent. Voor het COC-debat waren alle partijen uitgenodigd met minimaal drie zetels in de peilingen van december. PVV, ChristenUnie, SGP, DENK en Forum zijn niet op de uitnodiging ingegaan. Nieuwe partijen als Bij1, Volt, JA21, Lijst Henk Krol, Splinter en Code Oranje hadden op dat moment onvoldoende zetels in de peilingen. Al deze partijen zijn van harte welkom het akkoord alsnog te onderschrijven.

Volt heeft inmiddels laten weten het Regenboog Stembusakkoord te onderschrijven.

Bij de samenstelling van dit akkoord werkte het COC nauw samen met Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID.

[Bron: COC Nederland  Foto: Geert van Tol voor COC Nederland]