D66 meest homovriendelijke partij

15 november 2006

D66 is de meest homovriendelijke politieke partij van Nederland. De partij scoort het hoogst op de tien hoofdthema’s aan de hand waarvan de verkiezingsprogramma’s zijn beoordeeld. Dit blijkt uit de Gayvote-analyse van COC Nederland. 

De partij van Alexander Pechtold kiest vaker de kant van homo’s dan andere partijen. Zo vindt D66 als enige partij dat landen die willen toetreden tot de EU het burgerlijk huwelijk moet opstellen voor paren van het gelijke geslacht (homohuwelijk) en dat adoptie door homoseksuele paren moet worden erkend.

“Hoewel D66 de meest homovriendelijke partij van Nederland is, zijn we blij dat ook andere politieke partijen het belang van goed homobeleid onderschrijven. Dat zal van invloed zijn op wat straks in het regeerakkoord over homoseksualiteit geschreven wordt. Het COC zet in op een krachtige paragraaf en zal partijen aan gemaakte beloftes houden”, aldus Frank van Dalen, voorzitter COC-Nederland.

Bijna tweederde van de homokiezers stemt op een partij die aandacht besteedt aan homozaken. Een derde van de homoseksuele kiezers zegt een voorkeurstem op een homo of lesbienne te willen uitbrengen. Enkel bij D66 en het CDA staan daarvoor zowel homo- en lesbo-kandidaten echt hoog op de kandidatenlijst. Bij D66 Boris van der Ham (nr. 2) en Kajsa Ollongren (nr.5) en bij het CDA kan gekozen worden uit Gerda Verburg (nr. 4) en Joop Wijn (nr. 6). Bij de SP vinden we Krista van Velzen (nr. 5) en bij GroenLinks staat Mathieu Heemelaar op nr. 9.

Homobelangenorganisatie COC Nederland lanceerde de website Gayvote om homokiezers te informeren over de mate waarin en de wijze waarop politieke partijen bereid zijn zich in te zetten voor homobeleid. Alle politieke partijen werden uitgenodigd om aan de hand van 52 politieke stellingen kleur te bekennen. De belangrijkste partijen met uitzondering van ChristenUnie en SGP, hebben deelgenomen aan het onderzoek.
‘Er wordt gezegd dat ChristenUnie een brugfunctie kan vervullen in een volgend kabinet. De weigering van de ChristenUnie om mee te werken aan Gayvote is verwerpelijk. Een partij die een sleutelfunctie in een volgend kabinet kan vervullen, kan zich niet onzichtbaar maken op belangrijke maatschappelijke thema’s. Ook niet als het een thema is waarbij ze zich niet prettig voelen’, aldus COC-voorzitter Van Dalen.

In tegenstelling tot de andere thema’s, kiest het CDA bij het thema zorg en ouderen wel nadrukkelijk de kant van homoseksuelen. De partij pleit voor meer woonvoorzieningen voor homoseksuele ouderen, dit in tegenstelling tot de VVD. De partij van Mark Rutte stelt daarentegen als enige dat vrijheid van godsdienst en onderwijs ondergeschikt is aan vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie. Hoewel de Partij van de Arbeid de homokiezer op de belangrijkste thema’s tegemoet komt, is de partij terughoudend om budget vrij te maken om geformuleerde doelen te realiseren. D66 en GroenLinks zijn daartoe wel bereid. Ten opzichte van PvdA en GroenLinks blijft de SP fors achter als het gaat om het homovriendelijke gehalte van de partij. ‘

 

Naar alle politieke partijen werd een vragenlijst met stellingen gestuurd. Op tien hoofdthema’s heeft D66 ten opzichte van de andere partijen het beste voor met het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het bevorderen van de belangen van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders.

De voorgelegde stellingen gingen over Gelijke rechten, Onderwijs, Veiligheid, Multiculturele Samenleving, Huwelijk & Partnerschap, Asielbeleid, Buitenland, Zorg & Ouderen. Gelijke rechten, Onderwijs, Veiligheid, Multiculturele Samenleving, Huwelijk & Partnerschap, Asielbeleid, Buitenland, Zorg & Ouderen.

Gayvote partijvergelijking 2006 (PDF)