COC wil nieuw Roze Akkoord

18 november 2014

Het is tijd voor een nieuw Roze Akkoord over de rechten van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) in Nederland. Dat betogen Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland) en Philip Tijsma (voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek) dinsdag in NRC Next. Het kabinet Rutte II presenteert deze maand de tussenbalans van haar Emancipatiebeleid.

Ineke en Tijsma schrijven in NRC Next dat de beloften uit het zogenaamde Roze Stembusakkoord van 2012 bijna zijn ingelost, maar dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van LHBT-rechten in Nederland. Ze willen dat Kamer en Kabinet een nieuw akkoord met het COC sluiten, met daarin opnieuw vijf beloften over LHBT-wetgeving.

Roze-StembusakkoordHet gaat om de volgende punten: 1) Een expliciet verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet; 2) een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling; 3) een hoger wettelijke strafmaximum voor geweld met een discriminerende achtergrond; 4) een einde aan geslachtsregistratie in officiële documenten en 5) een goede regeling voor meerouderschap.

De voorstellen worden toegelicht in het artikel in NRC Next.

Ineke en Tijsma bepleiten ook dat het kabinet kwetsbare groepen binnen de LHBT-gemeenschap een extra steuntje in de rug geeft. Want hoewel de meeste Nederlanders zeggen dat ze homoseksualiteit accepteren, hebben vooral jongeren, transgenders en biculturele LHBT’s het nog altijd bijzonder zwaar. Zo is ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord en vindt driekwart van de Turks- en Marokkaans-Nederlandse ouders het een probleem als hun kind thuiskomt met een partner van hetzelfde geslacht. Transgenders krijgen van werkgevers te horen dat ze ‘niet representatief’ zijn en eindigen vaak in de bijstand.

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 deden negen politieke partijen vijf beloften aan het COC in het Roze Stembusakkoord. Die beloften zijn inmiddels bijna allemaal verzilverd. Zo kwam er verplichte voorlichting op school, een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en een wet waarmee lesbische moeders eenvoudig juridisch ouder kunnen worden. Dankzij de transgenderwet hoeven transgenders geen operaties meer te ondergaan om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. En tot slot beslist de Eerste Kamer binnenkort of er een einde komt aan de enkele-feitconstructie, waarmee religieuze scholen openlijk homoseksuele leerlingen en docenten kunnen wegsturen.

[Bron/Foto: COC NL]