COC-lobby verkiezingsprogramma’s succesvol

2 november 2006

De lobby van COC Nederland voor meer ‘roze onderwerpen’ in verkiezingsprogramma’s is succesvol gebleken. PvdA en D66 schreven een aparte paragraaf over homo-emancipatie, terwijl leden van GroenLinks en de VVD hun partijprogramma’s aanscherpten. 

 

 

De PvdA schrijft in haar verkiezingsprogramma dat discriminatie en agressie tegen homo’s op de werkvloer en in het uitgaansleven hard moet worden aangepakt. Homo’s moeten weer veilig hand in hand over straat kunnen lopen. Scholen moeten in hun lesprogramma’s aandacht aan homoseksualiteit besteden en Nederland heeft in Europa een voortrekkersrol waar het gaat om gelijke rechten.

 

D66 schrijft in het verkiezingsprogramma dat er meer geïnvesteerd moet worden in de aanpak van anti-homo geweld en in een homovriendelijk klimaat op openbare én bijzondere scholen. Verder moet de juridische gelijkstelling van homo’s volgens de partij zo spoedig mogelijk worden voltooid en moet Nederland zich ook internationaal inzetten voor homo-emancipatie. Ook noemt D66 expliciet de positie van transgenders. De leden van D66 scherpten het programma verder aan met de toevoeging dat scholen op religieuze grondslag geen homoseksuele docenten meer mogen weigeren en Nederland zich in Europa hard moet maken voor erkenning van het opengestelde huwelijk

GroenLinks heeft in het verkiezingsprogramma geen aparte paragraaf over homo-emancipatie maar pleit in haar programma voor een land waar homojongeren zich vrij voelen uit de kast te komen, homo’s in Amsterdam veilig over straat kunnen en homo-asielzoekers welkom zijn. De leden van GroenLinks voegden daar op het verkiezingscongres aan toe dat homoseksuele gerichtheid als verboden discriminatiegrond moet worden opgenomen in artikel 1 van de Grondwet en dat Nederland haar verworvenheden voor homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders internationaal trots uit moet dragen. RozeLinks, de werkgroep seksuele diversiteit van GroenLinks, heeft dit alles uitgewerkt in een Roze Manifest, dat onderschreven is door alle kandidaat-Kamerleden.

De VVD schrijft in haar uiterst compacte verkiezingsprogramma –  een krant van 4 pagina’s –  dat het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet voorrang moet krijgen op andere grondrechten, waardoor scholen bijvoorbeeld “geen beroep meer [kunnen] doen op de vrijheid van onderwijs of religie om, zeg, een homoseksuele docent of een islamitische stagiaire te weren”. De leden van de VVD voegden daar op hun partijcongres nog aan toe dat ambtenaren van de burgerlijke stand niet langer mogen weigeren een homopaar te trouwen.