COC en ChristenUnie bespreken homobeleid

23 januari 2007

COC Nederland vraagt de ChristenUnie moreel leiderschap te tonen om homovijandigheid in de samenleving tegen te gaan. COC en ChristenUnie hebben de afgelopen weken toenadering gezocht om de dialoog te voeren. Dat zei COC-voorzitter Frank van Dalen in de jaarrede die hij afgelopen zondag in Amsterdam uitsprak tijdens de nieuwjaarsreceptie van het COC.

In de gesprekken met ChristenUnie-leider André Rouvoet is duidelijk geworden dat er begrip is voor de problemen van homoseksuelen en lesbiennes. Als regeringspartij is de ChristenUnie er voor alle Nederlanders en niet alleen voor de eigen achterban, zo lijkt ook Rouvoet te onderschrijven.

Het COC wil geen lippendienst, maar zet in op concrete resultaten. De homobelangenorganisatie wil aandacht voor homobeleid terug zien in het regeerakkoord. ‘Alle toekomstige ministers en staatssecretarissen mogen er niet omheen kunnen om binnen hun eigen portefeuille aandacht te besteden aan homoseksualiteit en daarin leiderschap te tonen’, zei COC-voorzitter Frank van Dalen. ‘Daar heeft het de afgelopen jaren teveel aan ontbroken’.

Het huidige beleid lijkt op dit moment vooral uit te gaan naar de problemen van de multiculturele samenleving. Andere diversiteitgronden zoals vrouwenemancipatie en homobeleid dreigen daarbij te vaak te worden vergeten. Zo duldt 80 procent van de allochtone en 25 procent van autochtone jongeren uit Rotterdam geen homo’s in zijn vriendenkring. Om die reden houdt 90 procent van de scholen homoseksualiteit liever buiten de deur.

Daarnaast heeft het Kabinet 70 miljoen uitgetrokken om veiligheid op scholen te verbeteren, maar het verzoek van COC om 1 miljoen daarvan te besteden aan homovijandigheid werd niet gehonoreerd. Hierdoor wordt de homovijandigheid op scholen niet teruggedrongen.

‘Als er geen balans in beleid wordt aangebracht tussen de verschillende diversiteitgronden, zal eentje het altijd verliezen’, hield Van Dalen de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie van het COC in de Renaissance Koepelkerk in Amsterdam voor.

Met aandacht voor homoseksualiteit in het regeerakkoord zijn toekomstige bewindslieden binnen hun eigen portefeuille verantwoordelijk de sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Het COC heeft masterplannen klaarliggen om homofobie te bestrijden in het onderwijs, binnen de sport, op de werkvloer, in etnische kring en binnen de ouderenzorg. Van Dalen: ‘Het is aan de nieuwe regering om de uitvoering van deze plannen mogelijk te maken’.

Zie ook de Nova-uitzending van maandag 22 januari over de gesprekken tussen COC en ChristenUnie.